нумерология мужчины и женщины по дате рождения нумерология вычисление гороскопы близнецов на 2017 год любовный гороскоп на год телец женщина гороскоп водолей на сегодня любовный женщина
Poslovi u oblasti metalnih konstrukcija
Metalne konstrukcije se mogu realizovati na razne načine, mi prioritet dajemo zavarenim spojevima.
  Pri tome zavarivanje doživljavamo kao proces izrade nerazdvojivog spoja uspostavljanjem međuatomskih veza između delova koji se zavaruju, pri kome se pojedinačno ili kombinovano koristi toplotna i mehanička energija, a po potrebi i dodatni materijal. Postupci zavarivanja, koje najčešće koristimo u praksi, zasnovani su na lokalnom zagrevanju materijala iznad temperature topljenja, kada zavareni spoj nastaje očvršćavanjem (elektrolučno), ili na lokalnom zagrevanju materijala do temperature topljenja, kada zavareni spoj nastaje uz dodatno delovanje pritiska (elektrootporno). >>

<< Zavarivanjem realizujemo spajanje metala sa metalom, nemetala sa nemetalom i metala sa nemetalom, ali u praktičnom smislu najčešće realizujemo spajanje metala sa metalom.

Zavarivanje je jedan od naših fokusiranih tehnoloških procesa, ako vam je potreban proizvod, koji zadovoljava funkcionalnost, ekonomičnost i estetiku.Pod funkcionalnšću podrazumevamo isto značenje kao i pouzdanost – pouzdano funkcionisanje proizvoda.Pod ekonomičnošću podrazumevamo niske troškove izrade i korišćenja proizvoda. Kod nekih delova postrojenja nije važan izgled, dok kod nekih postrojenja ili proizvoda estetika može biti zahtev.

Prema širim definicijama kvalitetnog proizvoda, za Vas je, možda, rešenje ono koje osigurava funkcionisanje proizvoda s traženim stepenom pouzdanosti u predviđenim uslovima eksploatacije i u predviđenom veku trajanja eksploatacije uz najmanje troškove,ako su to Vaši zahtevi ZA PROIZVODOM KOJI SADRŽI POUZDANE, ZAVARENE SPOJEVE stojimo Vam na usluzi sa primenom važećih standarda i garancijom kvaliteta proizvoda.

 

"MI SPAJAMO RESURSE U NERASKIDIVE VEZE"

"KONENG"

 

 

 
 
< Prethodno
Info
Nova internet prezentacija..

Ovaj sajt postoji samo za Vas. Počela je sa radom internet prezentacija Centra za konsalting inženjering građevinarstvo i investicione radove u zemlji i inostranstvu KONENG d.o.o. Novi Sad >>

Detaljnije...
 
Delatnosti