нумерология мужчины и женщины по дате рождения нумерология вычисление гороскопы близнецов на 2017 год любовный гороскоп на год телец женщина гороскоп водолей на сегодня любовный женщина
Inovacije
Prema WIKIPEDIJI: Inovacija je primena nove i poboljšane ideje, postupka, dobra,usluge, procesa koja donosi nove koristi ili kvalitet u primeni.
 

Inovacije u širem smislu donose poboljšanja u području:

• konstrukcije proizvoda(tehnološke inovacije),

• inovacija procesa,

• organizacije rada ili poslovanja,

• marketinga

• inovacije usluga
i dr. >>

<< U uslovima žestoke konkurencije i zasićenog tržišta firme koje ne inoviraju, stagniraju, a stagnacija je uvod u odumiranje. U širem smislu reči, inovacija je svaki zahvat kojim se smanjuju inputi, tj.troškovi proizvodnje i administracije, povećava produktivnost ili iskorišćenje opreme ili vremena, poboljšava kvalitet proizvoda ili usluga, povećava sigurnost, smanjuje škart, unapređuje plasman i dr., odnosno svaka mera koja vodi ka porastu konkurentnosti.

Osobito je važna uloga inovacija u preduzetništvu, pa se preduzetništvo i definiše kao trajno nastojanje da se traženjem inovacija i njihovom komercijalizacijom ostvari profit.

U skladu sa prethodnim definicijama, inovacije u širem smislu reči obuhvataju organizacijske, poslovne, administrativne i druge vrste inovacija, od sitnih korisnih ideja do krupnih zahvata reorganizacije ili izmena poslovne politike.

"NUDIMO VAM NAŠU PROVERENU VEŠTINU INOVIRANJA U CILJU UNAPREĐENJA EFIKASNOSTI I EFEKTIVNOSTI ORGANIZACIJE U VAŠOJ NADLEŽNOSTI"

"KONENG"

 
< Prethodno   Sledeće >
Info
Nova internet prezentacija..

Ovaj sajt postoji samo za Vas. Počela je sa radom internet prezentacija Centra za konsalting inženjering građevinarstvo i investicione radove u zemlji i inostranstvu KONENG d.o.o. Novi Sad >>

Detaljnije...
 
Delatnosti