check cheating spouse text messages free gps cell phone tracking software spy link how to use mobile spy software spy area mobile ios 7solfware how read press how to remove sms tracker iphone 6s infidelity android spy app hidden iphone 4 spy tools no jail break voice memos in mspy
Inovacije
Prema WIKIPEDIJI: Inovacija je primena nove i poboljšane ideje, postupka, dobra,usluge, procesa koja donosi nove koristi ili kvalitet u primeni.
 

Inovacije u širem smislu donose poboljšanja u području:

• konstrukcije proizvoda(tehnološke inovacije),

• inovacija procesa,

• organizacije rada ili poslovanja,

• marketinga

• inovacije usluga
i dr. >>

<< U uslovima žestoke konkurencije i zasićenog tržišta firme koje ne inoviraju, stagniraju, a stagnacija je uvod u odumiranje. U širem smislu reči, inovacija je svaki zahvat kojim se smanjuju inputi, tj.troškovi proizvodnje i administracije, povećava produktivnost ili iskorišćenje opreme ili vremena, poboljšava kvalitet proizvoda ili usluga, povećava sigurnost, smanjuje škart, unapređuje plasman i dr., odnosno svaka mera koja vodi ka porastu konkurentnosti.

Osobito je važna uloga inovacija u preduzetništvu, pa se preduzetništvo i definiše kao trajno nastojanje da se traženjem inovacija i njihovom komercijalizacijom ostvari profit.

U skladu sa prethodnim definicijama, inovacije u širem smislu reči obuhvataju organizacijske, poslovne, administrativne i druge vrste inovacija, od sitnih korisnih ideja do krupnih zahvata reorganizacije ili izmena poslovne politike.

"NUDIMO VAM NAŠU PROVERENU VEŠTINU INOVIRANJA U CILJU UNAPREĐENJA EFIKASNOSTI I EFEKTIVNOSTI ORGANIZACIJE U VAŠOJ NADLEŽNOSTI"

"KONENG"

 
< Prethodno   Sledeće >
Info
Nova internet prezentacija..

Ovaj sajt postoji samo za Vas. Počela je sa radom internet prezentacija Centra za konsalting inženjering građevinarstvo i investicione radove u zemlji i inostranstvu KONENG d.o.o. Novi Sad >>

Detaljnije...
 
Delatnosti