check cheating spouse text messages free gps cell phone tracking software spy link how to use mobile spy software spy area mobile ios 7solfware how read press how to remove sms tracker iphone 6s infidelity android spy app hidden iphone 4 spy tools no jail break voice memos in mspy
Integrisanje latentnih resursa
U našim preduzećima postoje ogromne neiskorišćene unutrašnje rezerve.
  Problematikom unutrašnjih rezervi naša preduzeća su se retko bavila. A razlozi su poznati - obezbeđena mogućnost beskrajnog zaduživanja i uzimanja kredita pod uticajem političkog faktora nije izazivala poseban interes kod naših preduzeća za analizom internih resursa.Danas se u menadžmentu preduzeća, u cilju podizanja nivoa efikasnosti, nameće pitanje kako sa sigurnošću otkriti i mobilisati neiskorišćene unutrašnje rezerve u preduzeću. >>

<< Da bi preduzetnik-preduzeće strategiju svog razvoja moglo da zasnuje na sopstvenim snagama i potencijalima, neophodno je vršiti kontinuirano istraživanje, praćenje i mobilisanje unutrašnjih rezervi u preduzeću koje su neiskorišćene-nedovoljno iskorišćenje. Za menadžment preduzeća od neprocenjivog značaja je svaka informacija koja upućuje na izvore koji leže u resursima kojima preduzeće raspolaže, a nisu optimalno iskorišćeni.

Danas je preduzećima-preduzetnicima uskraćena mogucnost beskrajnog kreditiranja, a i uzimajući u obzir sve probleme koji su se u međuvremenu pojavili, menadžment preduzeća se sve više “okreće“ ka istraživanju neiskorišćenih rezervi kako bi ih locirali i mobilisali.

Statističke analize pokazuju da 2/3 latentnih resursa naše privrede zavisi od aktivnosti na mikro ravni, unutar preduzeća, a da 50% od tog potencijala čine neiskorišćeni resursi iz domena:

- Ljudskih resursa

- Osnovnih sredstava

- Elemenata i komponenti obrtnih sredstava

- Efikasnosti i efektivnosti proizvodnog procesa

"ISKORISTIMO SOPSTVENE MOGUĆNOSTI"

"KONENG"

 

 
 
< Prethodno   Sledeće >
Info
Nova internet prezentacija..

Ovaj sajt postoji samo za Vas. Počela je sa radom internet prezentacija Centra za konsalting inženjering građevinarstvo i investicione radove u zemlji i inostranstvu KONENG d.o.o. Novi Sad >>

Detaljnije...
 
Delatnosti