нумерология мужчины и женщины по дате рождения нумерология вычисление гороскопы близнецов на 2017 год любовный гороскоп на год телец женщина гороскоп водолей на сегодня любовный женщина
Integrisanje latentnih resursa
U našim preduzećima postoje ogromne neiskorišćene unutrašnje rezerve.
  Problematikom unutrašnjih rezervi naša preduzeća su se retko bavila. A razlozi su poznati - obezbeđena mogućnost beskrajnog zaduživanja i uzimanja kredita pod uticajem političkog faktora nije izazivala poseban interes kod naših preduzeća za analizom internih resursa.Danas se u menadžmentu preduzeća, u cilju podizanja nivoa efikasnosti, nameće pitanje kako sa sigurnošću otkriti i mobilisati neiskorišćene unutrašnje rezerve u preduzeću. >>

<< Da bi preduzetnik-preduzeće strategiju svog razvoja moglo da zasnuje na sopstvenim snagama i potencijalima, neophodno je vršiti kontinuirano istraživanje, praćenje i mobilisanje unutrašnjih rezervi u preduzeću koje su neiskorišćene-nedovoljno iskorišćenje. Za menadžment preduzeća od neprocenjivog značaja je svaka informacija koja upućuje na izvore koji leže u resursima kojima preduzeće raspolaže, a nisu optimalno iskorišćeni.

Danas je preduzećima-preduzetnicima uskraćena mogucnost beskrajnog kreditiranja, a i uzimajući u obzir sve probleme koji su se u međuvremenu pojavili, menadžment preduzeća se sve više “okreće“ ka istraživanju neiskorišćenih rezervi kako bi ih locirali i mobilisali.

Statističke analize pokazuju da 2/3 latentnih resursa naše privrede zavisi od aktivnosti na mikro ravni, unutar preduzeća, a da 50% od tog potencijala čine neiskorišćeni resursi iz domena:

- Ljudskih resursa

- Osnovnih sredstava

- Elemenata i komponenti obrtnih sredstava

- Efikasnosti i efektivnosti proizvodnog procesa

"ISKORISTIMO SOPSTVENE MOGUĆNOSTI"

"KONENG"

 

 
 
< Prethodno   Sledeće >
Info
Nova internet prezentacija..

Ovaj sajt postoji samo za Vas. Počela je sa radom internet prezentacija Centra za konsalting inženjering građevinarstvo i investicione radove u zemlji i inostranstvu KONENG d.o.o. Novi Sad >>

Detaljnije...
 
Delatnosti