нумерология мужчины и женщины по дате рождения нумерология вычисление гороскопы близнецов на 2017 год любовный гороскоп на год телец женщина гороскоп водолей на сегодня любовный женщина
Uvođenje sistema kvaliteta
Najznačajniji faktor poslovne uspešnosti na tržištu je konstantan kvalitet proizvoda/usluge. Konstantan kvalitet je elementaran uslov koji obezbeđuje lojalnost kupca-korisnika na globalnom nivou, izgrađuje brend i postiže se bolja pozicioniranost na svetskoj i nacionalnoj ekonomskoj rang listi.
  Sa pojavom organizacija koje posluju na globalnom nivou i sa povećanim internacionalnim prometom dobara i usluga, na tržištu se pojavila potreba za definisanjem minimalnog skupa zahteva koji garantuju ujednačenost kvaliteta proizvoda i usluga i sprečavaju izlazak na tržište proizvodima i uslugama koji ne zadovoljavaju specifikacije korisnika. Kako je potreba za zahtevima kojima se definiše kvalitet na međunarodnom nivou bila sve izraženija, Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) je izdala standard ISO 9001, koji definiše zahteve Sistema menadžmenta kvalitetom. >>

 

Detaljnije...
 
Rukovođenje u vreme krize
Rukovođenje u našim uslovima često je produkt samodiscipline, samoorganizovanja, autosugestije, empirijskog pristupa problemu, u najboljem slučaju obučenosti za rukovođenje u uslovima relativne harmonije i skromnim promenama “u normalnim vremenima”.
 

To bi bilo slično obučavanju mornara za plovidbu po mirnom moru, samo po lepom vremenu, sa zadovoljnom i odanom posadom. U realnom svetu loše vreme, nemirno more, nelojalna i nezadovoljna posada je gotovo redovna pojava.Kriza, kao najdrastičnije stanje poslovnog sistema, nastaje kada haos i konfuzija zavladaju firmom i njenim “kursom poslovanja”, kada poslovni sistem bacaju sile za koje postojeća organizaciona struktura nema kontrolne mehanizme sa povratnom vezom i upravljivost sistema prestaje da postoji kao relevantna funkcija (karakteristika: upravljivost=0) i nastaje “stabilnost haosa”. >>

 

Detaljnije...
 
Revitalizacija poslovnog sistema
Revitalizacija podrazumeva vraćanje prvobitne funkcije nečega voljnog, što je izgubilo pravac, kurs i brzinu, odstupilo od početnog cilja, ideje, namere, čije posledice nisu planirane i očekivane.
  Revitalizacija preduzeća u krizi podrazumeva da se na osnovu ocene ambijentalnih uslova u sistemu, istraže mogući pravci razvoja , uključujući prevashodno zahteve koji dolaze sa tržišta, za vraćanje preduzeća na kurs-pravac za dostizanje svrhe osnivanja poslovnog sistema. Dakle, tržište je glavni regulator odnosa u ponudi i tražnji roba-usluga, ali i realokator resursa, jer priznaje samo konkurentne odnose i najniže troškove po jedinici proizvoda-usluge. Kompleksnost realizacije velikog broja aktivnosti i sinhronizacija vremena početka i završetka različitih procesa nameće kao neophodnost dokumentovanje skupa planiranih akcija na nivou preduzeća. >>
Detaljnije...
 
Inovacije
Prema WIKIPEDIJI: Inovacija je primena nove i poboljšane ideje, postupka, dobra,usluge, procesa koja donosi nove koristi ili kvalitet u primeni.
 

Inovacije u širem smislu donose poboljšanja u području:

• konstrukcije proizvoda(tehnološke inovacije),

• inovacija procesa,

• organizacije rada ili poslovanja,

• marketinga

• inovacije usluga
i dr. >>

Detaljnije...
 
Integrisanje latentnih resursa
U našim preduzećima postoje ogromne neiskorišćene unutrašnje rezerve.
  Problematikom unutrašnjih rezervi naša preduzeća su se retko bavila. A razlozi su poznati - obezbeđena mogućnost beskrajnog zaduživanja i uzimanja kredita pod uticajem političkog faktora nije izazivala poseban interes kod naših preduzeća za analizom internih resursa.Danas se u menadžmentu preduzeća, u cilju podizanja nivoa efikasnosti, nameće pitanje kako sa sigurnošću otkriti i mobilisati neiskorišćene unutrašnje rezerve u preduzeću. >>
Detaljnije...
 
Info
Nova internet prezentacija..

Ovaj sajt postoji samo za Vas. Počela je sa radom internet prezentacija Centra za konsalting inženjering građevinarstvo i investicione radove u zemlji i inostranstvu KONENG d.o.o. Novi Sad >>

Detaljnije...
 
Delatnosti